Un total de 31 novos investigadores e investigadoras incorpóranse ao Sistema Galego de Investigación en Saúde