Un método técnico permite coñecer cando é necesario un estudo xenético en menores con problemas de neurodesenvolvemento