Un estudo do IIS Galicia Sur busca relacionar a calidade do aire que respiramos coa aparición precoz de casos de enfermidade arterial coronaria