Recursos Humanos

A Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur ocúpase da xestión laboral das persoas que se incorporan aos centros do seu ámbito de actuación para realizar actividades relacionadas coa I+D+i: contratación de persoal investigador, de apoio e de xestión da investigación, así como das estancias e becas de formación en investigación, tanto na etapa predoutoral coma posdoutoral.

A Fundación promove activamente a incorporación de persoal investigador e de apoio difundindo convocatorias de subvencións, premios e becas de distintas entidades, públicas e privadas, contribuíndo á búsqueda de candidatos/as e prestando soporte e asesoramento na preparación de propostas para solicitar axudas que financien a contratación de persoal.

Documentos

Manual de acollida

VER DOCUMENTO

Plan de Igualdade · FBGS

VER DOCUMENTO

Protocolo de prevención do acoso

VER DOCUMENTO

MODELO QUEIXA/DENUNCIA

Convenio colectivo Fundación Biomédica

VER DOCUMENTO

Manual de linguaxe inclusiva

VER DOCUMENTO

Protocolo de desconexión dixital

VER DOCUMENTO

* Máis documentos e formularios de interese na Intranet del IISGS

Contacto

Isabel Gladys Rivero Pérez · Recursos Humanos 986 217 470 (ext. 515 470)
Marta Susana Álvarez González · RRHH de I+D 986 217 468 (ext. 515 468)

rrhh@iisgaliciasur.es

Ofertas de trabajo

Consulta as últimas ofertas de traballo publicadas no noso:

PORTAL DE EMPREGO