O IIS Galicia Sur acada a representación paritaria nos seus órganos de goberno e principais estruturas organizativas