A aplicación informática Pharmasuite, desenvolvida polo Complexo Hospitalario de Pontevedra, premiada como solución innovadora en Farmacia Hospitalaria