Jornada de presentación de resultados del proyecto “Desenvolvemento dun sistema de IA para a adecuación da intensidade asistencial de pacientes críticos de COVID-19 na UCI integrando técnicas de Machine e Deep Learning. IN845D-2020/29 ”