Dra. Sara Marsal: “As máquinas que crean Intelixencia Artificial van axudar a realizar con maior precisión o noso labor diagnóstico e terapéutico”