As nosas investigadoras e investigadores nos medios: reportaxe «Precursores da enxeñería biomédica»