Xestión da investigación

Ofrecemos o apoio necesario ao persoal investigador, desde a identificación do financiamento ao que poden optar, ata a xestión posterior das axudas concedidas.

Xestionamos fondos recibidos a través de doazóns e convenios de colaboración.

Xestión de estudos clínicos

Xestionamos e tramitamos os estudos e ensaios clínicos que levan a cabo nos centros sanitarios das áreas de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Os servizos de apoio e xestión difiren segundo sexan estudos e ensaios comerciais ou de investigación independente.

Promoción da investigación

Unha das nosas prioridades é o fomento e desenvolvemento de actividades para a difusión da investigación.

Organizamos todo tipo de eventos científicos en colaboración cos investigadores: cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.

Oficina de Transferencia

A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da Fundación Biomédica Galicia Sur integrada no IISGS, busca servir de apoio á innovación e xeración de novas tecnoloxías dentro da área sanitaria de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Xestión da investigación

Ofrecemos o apoio necesario ao persoal investigador, desde a identificación do financiamento ao que poden optar, ata a xestión posterior das axudas concedidas.

Xestionamos fondos recibidos a través de doazóns e convenios de colaboración.

Xestión de estudos clínicos

Xestionamos e tramitamos os estudos e ensaios clínicos que levan a cabo nos centros sanitarios das áreas de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Os servizos de apoio e xestión difiren segundo sexan estudos e ensaios comerciais ou de investigación independente.

Promoción da investigación

Unha das nosas prioridades é o fomento e desenvolvemento de actividades para a difusión da investigación.

Organizamos todo tipo de eventos científicos en colaboración cos investigadores: cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.

Oficina de Transferencia

A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da Fundación Biomédica Galicia Sur integrada no IISGS, busca servir de apoio á innovación e xeración de novas tecnoloxías dentro da área sanitaria de Vigo, Ourense e Pontevedra.

O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur é un Instituto de Investigación Sanitaria creado no ano 2008 mediante a firma dun convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo. O IISGS é un espazo de investigación multidisciplinar en Biomedicina, que aglutina aos grupos de investigación clínicos das Áreas Sanitarias do Sur de Galicia (Vigo, Ourense e Pontevedra) e aos grupos biotecnolóxicos da Universidade de Vigo, co obxectivo de promover a investigación traslacional e a innovación, garantindo así a aplicación efectiva dos resultados de investigación en termos de beneficios para a saúde dos cidadáns.

O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur é un Instituto de Investigación Sanitaria creado no ano 2008 mediante a firma dun convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo. O IISGS é un espazo de investigación multidisciplinar en Biomedicina, que aglutina aos grupos de investigación clínicos das Áreas Sanitarias do Sur de Galicia (Vigo, Ourense e Pontevedra) e aos grupos biotecnolóxicos da Universidade de Vigo, co obxectivo de promover a investigación traslacional e a innovación, garantindo así a aplicación efectiva dos resultados de investigación en termos de beneficios para a saúde dos cidadáns.

Permanece actualizado sobre convocatorias e axudas de investigación, cursos e eventos científicos.

Subscribirme ao boletín

Accede á área persoal para consultar a túa actividade investigadora xestionada pola Fundación Biomédica Galicia Sur.

Acceso Restrinxido

Queres contactar con alguén da Fundación Biomédica Galicia Sur? No directorio dispós de todos os datos.

Ir ao directorio